จังหวัดเลย แผ่นดินไหว สะเทือนจนรู้สึกได้

แผ่นดินไหวในประเทศไทย ขนาด 3.8 แมกนิจูด ที่ จ. เลย ในช่วงเวลา 21.37 น. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการเกิด...