เทศกาลกินเจ สวดบูชา เจ้าแม่กวนอิม

ในช่วง เทศกาลกินเจ นอกจากการงดเนื้อสัตว์ ละเว้นการฆ่าชีวิต แล้วยังต้องเสริมบุญบารมี ด้วยการถือศีลกินเจ ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ภาวนา เพื่อให้เกิดกุศล อง...