หมากพลู ไม่ได้เป็นแค่ของเซ่นไหว้ ตอนที่ 2

"หมากพลู" เป็นหนึ่งในวัฒนธรรม ที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันใช้เพียงสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมกินหมากได้สั่งสมม...

หมากพลู ไม่ได้เป็นแค่ของเซ่นไหว้ ตอนที่ 1

ในปัจจุบัน "หมากพลู" รู้จักว่าเป็นเครื่องประกอบของเซ่นไหว้ หรือเครื่องสักการะบูชา ทั้งไหว้เจ้า ไหว้ผี ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย คือ ตั้งแต่...