5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้ “หายป่วย”

เจ็บป่วย อยากหาย ก็ต้องให้หมอรักษา แต่อยากให้ชัวร์ ต้องมีที่พึ่งทางใจ หวยไทยไทย จัดให้ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีคุณวิเศษด้านสุขภาพ บันดาลให้ "หายป่วย" จะม...