พระปิดตา บูชาแล้วรวย เครื่องราง ถูกหวย มีโชคลาภ

พระปิดตา หรือ พระภควัมปติ เป็นพระที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่น ซึ่งเป็นนัยยะแห่งธรรม และเชื่อว่าสามารถบันดาล โชคลาภ เงินทอง มีกินมีใช้ สมบูรณ์พูนสุข เ...