อานิสงส์ บวช พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์

เคยได้ยินไหม หากลูกชาย "บวช" แล้วพ่อแม่ จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ แล้วทำไมการบวชถึงทำให้ขึ้นสวรรค์ ความเชื่อเรื่องนี้ของคนไทยมากจากไหน  เกาะชายผ...