สะเดาะเคราะห์ แบบไทยๆ ต้องมีปล่อยปลา

หากช่วงไหนรู้สึกพระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก ดวงไม่ดี ฝันร้าย หรือเข้าเบญจเพส สิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงคือการปล่อยปลา เพื่อสะเดาะเคราะห์  แม้ว่าตอนนี้มีกระแส...