วันเทโวโรหณะ พระพุทธเจ้า เสด็จจากดาวดึงส์

นอกจาก วันออกพรรษา แล้ว หวยไทยไทย พารู้จัก วันเทโวโรหณะ วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ หรือที่คนไทยอาจคุ้นเคยกับพิธีที่เรียกว่า ตักบ...

ไตรภูมิ รู้จักสามโลกในทางพุทธศาสนา

ในความเข้าใจของคนทั่วไป ไตรภูมิ แปลว่า สามโลก ประกอบด้วย สวรรค์ มนุษย์ นรกหรือบาดาล แต่แท้จริงแล้วในทางพุทธศาสนา ไตรภูมิคืออะไร และภพภูมิทั้ง 3 มีอะไร...