วันเทโวโรหณะ พระพุทธเจ้า เสด็จจากดาวดึงส์

นอกจาก วันออกพรรษา แล้ว หวยไทยไทย พารู้จัก วันเทโวโรหณะ วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ หรือที่คนไทยอาจคุ้นเคยกับพิธีที่เรียกว่า ตักบ...