ชักพระ ประเพณีสำคัญภาคใต้ วันออกพรรษา

หากจังหวัดอุบลราชธานี มีพิธีแห่เทียนพรรษา เป็นไฮไลต์ช่วงเข้าพรรษา ทางภาคใต้เองก็มีพิธีเกี่ยวเนื่องกัน แต่เป็นหลังออกพรรษา เรียกว่า ประเพณี ชักพระ ประเ...

เทศน์มหาชาติ บุญใหญ่ บุญหนัก หลังออกพรรษา

ใครอยากได้บุญแรง บุญหนัก บุญใหญ่ ต้องฟัง เทศน์มหาชาติ ให้จบภายในวันเดียว ฟังแล้วได้ตั๋วพิเศษเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตตรัย ที่ว่ากันว่าสะดวกสบายดุจเมืองส...

วันเทโวโรหณะ พระพุทธเจ้า เสด็จจากดาวดึงส์

นอกจาก วันออกพรรษา แล้ว หวยไทยไทย พารู้จัก วันเทโวโรหณะ วันที่ พระพุทธเจ้า เสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ หรือที่คนไทยอาจคุ้นเคยกับพิธีที่เรียกว่า ตักบ...

วันมหาปวารณา สังฆกรรมสำคัญในวันออกพรรษา

วันออกพรรษา พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมใหญ่อย่างหนึ่งคือ มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เ...