วันมหาปวารณา สังฆกรรมสำคัญในวันออกพรรษา

วันออกพรรษา พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมใหญ่อย่างหนึ่งคือ มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เ...