แม่ไหคำให้โชค ถูกหวยทั้งหมู่บ้าน รางวัลเลขท้าย 2 ตัว กว่า 100 คน

ถูกหวยทั้งหมู่บ้าน เมื่อชาวบ้านท่าสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น ถูกหวยยกเซ็ต หลังพบไหโบราณอายุกว่า 200 ปี ใบเลขบนลายไห เตรียมรวมตัวทำบุญรับโชคใหญ่ หลังกองสลาก...