เพิ่มพูนบารมี สักการะ พระธาตุพนม

หากเอ่ยถึงพระธาตุขึ้นชื่อ เชื่อว่า พระธาตุพนม จะเป็นหนึ่งในจุดหมายที่หลายคนนึกถึง ในแต่ละวันจะมีผู้คนทั้งสองฝั่งโขง เดินทางมาสักการะพระธาตุพนมกันอย่าง...