พระธาตุดอยตุง ขอพรให้อายุยืน เจดีย์แห่งแรก อาณาจักรล้านนา

พระธาตุดอยตุง ปูชนียสถานสำคัญคู่เมือง เชียงราย ตั้งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร พร้อมชมพาราโนรามาวิวเมืองเชียงรายสุดเก๋ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของภ...