น้ำมนต์เจ็ดวัฒน์ ที่ไม่ต้องไปรดถึง 7 วัด

น้ำมนต์เจ็ดวัฒน์ หรือ มงคลจักรวาฬน้อย นิยมสวดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งคำว่า เจ็ดวัตร ทำให้คนเข้าใจผิดกันมานักต่อนักว่าหมายความว่า "รดน้ำมนต์เจ็ดวัด" เมื...