ทวดเท่ง ให้โชค ถูกหวยทั้งอำเภอ

คนดวงเฮงรำบวงสรวงใหญ่ "ทวดเท่ง" ตัวเอก หนังตะลุง ของชาวภาคใต้ หลังให้ "เลขเด็ด" ถูกหวยทั้งอำเภอ สทิงพระ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2563 ที่บริเวณ อุทยานนกน้ำ...