หมากพลู ไม่ได้เป็นแค่ของเซ่นไหว้ ตอนที่ 2

"หมากพลู" เป็นหนึ่งในวัฒนธรรม ที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน แต่ปัจจุบันใช้เพียงสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมกินหมากได้สั่งสมม...