แจ้งเบาะแส คนทิ้งขยะลงคลอง รับเงินสูงสุด 5,000 บาท

ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน โฆษก กทม. ชี้แจงว่า ผู้แจ้งเบาะแส คนทิ้งขยะลงคลอง รับส่วนแบ่งค่าปรับ สูงสุด 5,000 บาท ร.ต.อ. พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร ได...