ตำนาน กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว บนแผ่นประตู

กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว คือ เทพราชาทั้ง 9 องค์ ที่เสด็จเยือนโลกมนุษย์ เพื่อตรวจดูว่าใครทำบุญสุนทาน ใครมีความดี ใครที่ถือศีลปฏิบัติธรรม กินเจ ละเว้นเนื้อสัตว์...

กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว 9 เทพราชา ประทานพร เทศกาลกินเจ

เมื่อถึงเทศกาลกินเจ บางตำนานมีความเชื่อว่า กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว คือ เทพราชา 9 องค์ จะผลัดกันเสด็จลงมาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรแด่ผู้ประพฤติดี ในช่วงเทศก...