ตำนาน กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว บนแผ่นประตู

กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว คือ เทพราชาทั้ง 9 องค์ ที่เสด็จเยือนโลกมนุษย์ เพื่อตรวจดูว่าใครทำบุญสุนทาน ใครมีความดี ใครที่ถือศีลปฏิบัติธรรม กินเจ ละเว้นเนื้อสัตว์...

กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว 9 เทพราชา ประทานพร เทศกาลกินเจ

เมื่อถึงเทศกาลกินเจ บางตำนานมีความเชื่อว่า กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว คือ เทพราชา 9 องค์ จะผลัดกันเสด็จลงมาเยือนโลกมนุษย์ เพื่อประทานพรแด่ผู้ประพฤติดี ในช่วงเทศก...

เทศกาลกินเจ ถือศีล กินผัก ชำระบาป ล้างเคราะห์

เทศกาลกินเจ เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นความเชื่อนิกายมหายาน และลัทธิเต๋า มีเรื่องเล่าหลายตำนานด้วยกั...