เทศกาลกินเจ ถือศีล กินผัก ชำระบาป ล้างเคราะห์

เทศกาลกินเจ เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นความเชื่อนิกายมหายาน และลัทธิเต๋า มีเรื่องเล่าหลายตำนานด้วยกั...