พระปิดตา บูชาแล้วรวย เครื่องราง ถูกหวย ทำให้ผู้บูชามีโชคลาภ

พระปิดตา บูชาแล้วรวย เครื่องราง ถูกหวย ทำให้ผู้บูชามีโชคลาภ

พระปิดตา หรือ พระภควัมปติ เป็นพระที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่น ซึ่งเป็นนัยยะแห่งธรรม และเชื่อว่าสามารถบันดาล โชคลาภ เงินทอง มีกินมีใช้ สมบูรณ์พูนสุข เป็น เครื่องราง ถูกหวย

ลักษณะ : องค์รูปหล่ออยู่ในลักษณะยกมือปิดหน้า ปิดตา ปิดหู ปิดปาก ปิดกายและปิดใจ นั่นเป็นการปิดกิเลส ตัดขาดจากเรื่องที่วุ่นวายใจให้มีสติและปลง

พุทธคุณ : โชคลาภ ความร่ำรวย หนุนดวงชะตา เมตตามหานิยม

พระปิดตา : ประวัติ

ในสมัยพุทธกาล พระปิดตาเป็นตัวแทนของพระมหาสังกัจจายนะ หนึ่งในพระอัครสาวกสำคัญของพระพุทธเจ้า

เกิดในวรรณะพราหมณ์ ณ กรุงอุเชนี เนื่องจากมีผิวกายประดุจทองคำ จึงมีชื่อว่า “กาญจน” อุปสมบทโดยเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา (พระพุทธเจ้าทรงบวชให้)

พระสังกัจจายนะ มีความจำเป็นเลิศ ย่อพระธรรมคัมภีร์ให้สั้นลงได้ อธิบายธรรมแตกฉานลึกซึ้ง

ที่สำคัญท่านมีรูปร่างและผิวกายงดงามคล้ายพระพุทธเจ้า จนทำให้ผู้คนชายหญิงหลงใหล ที่ไหนมักได้รับการสรรเสริญ เมตตามหานิยม ได้ลาภสักการะมิได้ขาด เงินทองบริจาคไหลมาเทมา

แต่ด้วยความที่เกรงจะกลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้ง ท่านจึงอธิษฐานและแปลงกายด้วยบุญฤทธิ์เป็นร่างต่ำเตี้ย พุงพลุ้ย ศีรษะใหญ่ ขาสั้นจากนั้นมา

ที่มา : sanook

  1. 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้ “หายป่วย”
  2. ไหว้พระธาตุ พระธาตุขามแก่น เติมแต้มบุญ กลับร้ายกลายเป็นดี
  3. เพิ่มพูนบารมี สักการะ พระธาตุพนม
  4. พระธาตุดอยตุง ขอพรให้อายุยืน เจดีย์แห่งแรก อาณาจักรล้านนา