สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุผาเงา  คู่เมืองเชียงแสน หายป่วย อย่างน่าอัศจรรย์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุผาเงา คู่เมืองเชียงแสน หายป่วย อย่างน่าอัศจรรย์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุผาเงา ไหว้พระธาตุ คราวนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมืองเชียงแสน ใครได้ไปสักการะบูชา พระธาตุผาเงา อาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นอยู่ ก็จะทุเลาและ หายป่วย ได้อย่างน่าอัศจรรย์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุผาเงา แห่งเมืองเชียงแสน

พระธาตุผาเงาวัดคู่บ้านคู่เมือง เชียงแสน แต่เดิมชื่อ วัดสบคำ ในบริเวณวัดมีก้อนหินขนาดใหญ่ ทรงคล้ายเจดีย์ ตั้งอยู่บนยอดหินผา เวลาพระอาทิตย์ส่องผ่านก้อนหิน ทำให้เกิดเงาขนาดใหญ่ ให้ความร่มรื่นร่มเงาร่มรื่น จึงเป็นที่มาของชื่อ พระธาตุผาเงา เงาของก้อนผา

วัดแห่งนี้เคยรุ่งเรืองมากในสมัย โยนกนคร แต่ถูกทิ้งร้าง วัดพระธาตุผาเงา ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บนฝั่งแม่น้ำโขง ทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับประเทศลาว มีพื้นที่ทั้งหมด 743 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเล็กๆ ทอดยาวลงมาตั้งแต่ บ้านจำปี ผ่านบ้านดอยจัน และมาสิ้นสุดที่บ้านสบคำ

ในสมัยก่อนนั้น วัดมีชื่อเดิมว่า วัดสบคำ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ได้พังทลายจากแรงกระแสน้ำ ทำให้วัดถูกพัดพังทลายลงเกือบหมดวัด คณะศรัทธา จึงได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ ซึ่งไกลจากที่เดิม

ภายในวัดมีพระธาตุอยู่ 3 องค์คือ พระธาตุผาเงา ตั้งอยู่บนยอดหินผา ต่อมาคือพระธาตุจอมจัน เหลือแต่ซากองค์พระเจดีย์สูงประมาณ 5 เมตร ในบริเวณพื้นที่นั้นทางวัดได้สร้างโบสถ์ขึ้นมาหลังหนึ่ง

ถัดจากพระธาตุจอมจันขึ้นไปบนยอดเขา เป็นที่ตั้งของพระธาตุเจ็ดยอด ซึ่งเหลือแต่ซากฐานสูง 5 เมตร ทางวัดได้สร้างพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ขนาดใหญ่ครอบองค์พระธาตุไว้ แต่ยังคงมองเห็นซากพระธาตุเจ็ดยอดได้ ณ ภายในองค์เจดีย์

พระพุทธรูปผาเงา

พระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงา เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำวัด และมีอายุเก่าแก่มากถึง 700-1,300 ปี ขุดพบเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2519 เมื่อคณะศรัทธาได้ปรับพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มขุดและยกตอไม้ขนาดใหญ่ออก

พบว่าใต้ตอไม้นั้นมีอิฐโบราณก่อเรียงไว้ เมื่อยกอิฐออกก็พบหน้ากาก (แผ่นทึบ) ก่อกั้นไว้ พอยกหน้ากากออกจึงได้พบพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงาม คณะศรัทธาจึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อพระพุทธรูปนี้ว่า “หลวงพ่อผาเงา” และเปลี่ยนชื่อวัดใหม่จากวัดสบคำ มาเป็นวัดพระธาตุผาเงา ตั้งแต่ขณะนั้นเป็นต้นมา

อานิสงส์ที่ได้รับ

ผู้ที่เจ็บป่วย ที่ได้มาสักการบูชาพระธาตุที่วัดนี้ จะช่วยให้อาการป่วยทุเลาลงและหายในที่สุดอย่างน่าอัศจรรย์ใจ

ขอขอบคุณ Meseum Thailand