เพิ่มพูนบารมี สักการะ พระธาตุพนม

เพิ่มพูนบารมี สักการะ พระธาตุพนม

หากเอ่ยถึงพระธาตุขึ้นชื่อ เชื่อว่า พระธาตุพนม จะเป็นหนึ่งในจุดหมายที่หลายคนนึกถึง ในแต่ละวันจะมีผู้คนทั้งสองฝั่งโขง เดินทางมาสักการะพระธาตุพนมกันอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และเทศกาลต่างๆ

หนึ่งงานบุญที่ไม่ควรพลาด คือ ‘งานนมัสการพระธาตุพนม’ หรือ ‘งานบุญเดือนสาม’ เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน งานนมัสการพระธาตุพนม จะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี โดยถือเอาวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันแรกของงาน และไปสิ้นสุดในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3

โดยในตอนเช้าของงานนมัสการพระธาตุพนมวันแรก จะมีพิธีดำน้ำในแม่น้ำโขง เพื่ออัญเชิญรูปหล่อพระอุปคุต (พระอรหันต์รูปหนึ่งในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช) แห่มายังวัดพระธาตุพนม เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ เชื่อกันว่าผู้ที่สักการะบูชาพระอุปคุตแล้วจะก่อให้เกิดลาภผล ความมั่งมี ขจัดภยันตราย

พระธาตุพนมตั้งอยู่บนโคกสูงกว่าบริเวณอื่นโดยรอบเรียกว่า ภูกำพร้า ประดิษฐานอยู่ในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ว่ากันว่าสร้างมานานกว่า 2,500 ปีมาแล้วโดยพระมหากัสสปะเถระ และพระอรหันต์ 500 องค์

มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมก่อสร้างด้วยอิฐซึ่งสลักลวดลายโบราณคล้ายกับรูปแบบของศิลปะทวารวดี เพื่อบรรจุ พระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกและเกิดวันอาทิตย์ สิ่งของที่นิยมบูชาพระธาตุ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม เชื่อว่าอานิสงส์ของการสักการะพระธาตุพนมคือ เสริมบารมี เพิ่มพูนสิริมงคล ให้ผู้คนเคารพนับถือ

คำนมัสการพระธาตุพนม

ปุริมายะ , ทักขิณายะ, ปัจฉิมายะ , อุตตะรายะ , เหฏฐิมายะ , อุปะริมายะ ทิสายะ, กะปะณะคิริสะมิง ปัพพะเต มหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ

คำไหว้ยอด

เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไทยโพสต์