พระธาตุดอยตุง ขอพรให้อายุยืน เจดีย์แห่งแรก อาณาจักรล้านนา

พระธาตุดอยตุง ขอพรให้อายุยืน เจดีย์แห่งแรก อาณาจักรล้านนา

พระธาตุดอยตุง ปูชนียสถานสำคัญคู่เมือง เชียงราย ตั้งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร พร้อมชมพาราโนรามาวิวเมืองเชียงรายสุดเก๋ ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของภาคเหนือ นับว่าเป็นพระธาตุองค์แรกใน อาณาจักรล้านนา สมัยพระเจ้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครอง เมืองโยนกนาคพันธุ์

พระธาตุดอยตุง

ในบริเวณวัดพระธาตุดอยตุง มีเจดีย์สีทองอร่าม 2 องค์ประดิษฐานอยู่คู่กัน ตั้งอยู่ ณ บริเวณหน้าอกของดอยนางนอน ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า)

นับเป็นเจดีย์แห่งแรกของอาณาจักรล้านนา ก็ได้เกิดความชำรุดทรุดโทรม จนกระทั่งปี พ.ศ.2470 ครูบาศรีวิชัย นักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาได้ทำการบูรณะองค์พระธาตุดอยตุง

โดยสร้างเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กสององค์บนฐานแปดเหลี่ยมตามศิลปะแบบล้านนา และได้มีการบูรณะอีกหลายครั้งในภายหลัง ซึ่งพระธาตุแห่งนี้มีพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่ง จึงมีผู้คนเดินทางมาที่นี่ไม่ขาดสาย โดยเฉพาะคนเกิดปีกุนเพราะเป็นพระธาตุประจำปีเกิด

วัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อ 1,000 กว่าปีล่วงมาแล้ว ประมาณ พ.ศ. 1454 พระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระเข้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์ ร่วมกับข้าราชบริพารได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสถิตไว้ ณ ดอยแห่งนี้

และได้ปักตุง หรือธงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เป็นตุงตะขาบมีความยาวถึงพันวา ปักไว้บนยอดดอย แล้วปล่อยชายตุง ปลิวสะบัดถึงที่ใดให้หมายเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ ดอยนี้จึงได้ชื่อว่าดอยตุง

และให้พวกปีลักยู 500 ครอบครัว ดูแลรักษาพระธาตุ ต่อมาในสมัยพญามังรายแห่งราชวงศ์มังราย พระมหาวชิรโพธฺเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย 50 องค์ พญามังรายจึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับเจดีย์องค์เดิม นับจากนั้นเป็นต้นมา พระธาตุดอยตุงจึงได้มีเจดีย์สององค์มาจนถึงทุกวันนี้

ผู้ใดที่ได้บูชาพระธาตุดอยตุง จะเกิดสิริมงคล และได้รับอานิสงส์ให้มีอายุยืนยาว และสู่สุคติภูมิในภายหลัง ซึ่งผุ้ที่ควรบูชาสักการะพระธาตุดอยตุง คือ ผู้เกิดปีกุน เพราะเป็นพระธาตุประจำปีเกิดตามความเชื่อล้านนา

คำนมัสการพระธาตุดอยตุง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรงมะหาคะมานะ มามิหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เชียงรายโฟกัส

  1. 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้ “หายป่วย”
  2. ไหว้พระธาตุ พระธาตุขามแก่น เติมแต้มบุญ กลับร้ายกลายเป็นดี
  3. เพิ่มพูนบารมี สักการะ พระธาตุพนม
  4. พระธาตุดอยตุง ขอพรให้อายุยืน เจดีย์แห่งแรก อาณาจักรล้านนา