Heaven from Ordain

อานิสงส์ บวช พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์

เคยได้ยินไหม หากลูกชาย “บวช” แล้วพ่อแม่ จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ แล้วทำไมการบวชถึงทำให้ขึ้นสวรรค์ ความเชื่อเรื่องนี้ของคนไทยมากจากไหน

เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ มีที่มาจากสุบินชาดก

สำนวนเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ มีที่มาจากชาดกเรื่อง สุบินชาดก ในปัญญาสชาดก เป็นนิทานพื้นเมือง มีความว่า สุบินกุมารเป็นบุตรพรานล่าเนื้อ ชื่อ เนสารท พรานล่าเนื้อของพระเจ้ากรุงสาวัตถี มีมารดาชื่อนางสุภาคี

เมื่อบิดาเสียชีวิตลง ฐานะครอบครัวก็ตกต่ำ นางสุภาคีจึงเลี้ยงชีพด้วยการเก็บผักเก็บฟืนขาย และอยากให้สุบินกุมารทำอาชีพเช่นบิดา แต่สุบินกุมารมีจิตใจใฝ่ทางบุญ จึงขอมารดาออกบวช นางสุภาคีโกรธจึงต่อว่าและตัดขาดจากลูก

แม้สุบินกุมารออกบวชก็ยังคงแวะเวียนมาดูแลมารดาเป็นประจำ แต่นางก็ไม่สนใจ จึงวันหนึ่งนางเข้าป่าหาเลี้ยงชีพ ด้วยความง่วงจึงหลับใต้ต้นไทร ยมทูตจึงมาคร่าตัวนางด้วยเป็นคนบาปหนา ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และสนับสนุนให้ผู้อื่นทำกรรมชั่ว

พระยายมราชจึงนำนางลงหม้อไฟ แต่ด้วยผลบุญที่สุบินกุมารบวชเป็นเณร ทำให้มีดอกบัวมารองรับนางไว้ พระยายมราชจึงให้นำตัวนางกลับไปยังเมืองมนุษย์

เมื่อกลับมาแล้วนางจึงขอบวชเป็นชี เรื่องนี้ได้รู้ไปถึงพระเจ้าสาวัตถี จึงให้นางเข้าเฝ้าแล้วเล่าเรื่องเมืองนรกให้ฟัง พระเจ้าสาวัตถีและชาวเมือง ได้เกิดความหวาดกลัวในทางชั่วและเลื่อมใสในทางธรรม

ต่อมาเปรตพราน ผู้เป็นเป็นบิดาซึ่งเมื่อตายไปแล้ว ได้กลายเป็นเปรต เพราะทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ได้ขอให้สุบินกุมารช่วยให้พ้นจากการเป็นเปรต

สุบินกุมารจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้ากรุงสาวัตถี ทำให้ผลบุญนี้ส่งให้เปรตพรานพ้นจากการเป็นเปรตได้เสวยสุขในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เมื่อนางสุภาคีสิ้นกรรมก็ได้ไปสู่สวรรค์เช่นกัน ส่วนภิกษุสุบินกุมารก็บรรลุนิพพาน สำนวนเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์จึงเกิดขึ้นพร้อมกับคำกล่าวว่า บวชเณรช่วยแม่ บวชพระช่วยพ่อ นั่นเอง

ปัญญาสชาดก เป็นชาดกที่ได้รับความนิยมมากในล้านนา เป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนา ที่พระเถระชาวเชียงใหม่ ได้รวบรวมเรื่องราวปรัมปรา อันเป็นนิทานท้องถิ่นที่แพร่หลายในยุคนั้น นำมาจาร (เขียนลงบนใบลาน) เป็นชาดก

โดยเขียนไว้เป็นภาษาบาลี ซึ่งเป็นประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้ว และบทคาถา หรือร้อยกรอง ทั้ง 50 ชาดก โครงสร้างของปัญญาสชาดก มีลักษณะรเลียนแบบนิบาตชาดก หรือ อรรถกถาชาดก ที่พระภิกษุชาวลังกาได้ประพันธ์ไว้

จึงไม่น่าแปลกใจว่า ความเชื่อเรื่องเกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ จะได้รับความนิยมในไทย