KwaiTanoo

ควายธนู เครื่องรางของสังคมเกษตรกรรม

ควายธนู เป็นหนึ่งในชุดเครื่องรางของขลังทางไสยศาตร์ สะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อของสังคมเกษตรกรรม ที่มีความผูกพันกับวัฒนธรรมข้าว ซึ่งมีการเลี้ยงวัวควายไว้ไช้งาน

ควายธนู หรือวัวธนู ทำเป็นหุ่นพยนต์รูปแบบหนึ่ง ทำเป็นตัวควายหรือวัว สร้างได้หลายวิธี เช่น สานจากไม้ไผ่ ปั้นด้วยดิน ขี้ผึ้ง หล่อด้วยโลหะ หรือโลหะอาถรรพ์ เช่น ตะปูโลงศพเจ็ดป่าช้า เหล็กขนันผีพราย เหล็กยอดเจดีย์ เป็นต้น ก่อนจะนำมาทำพิธีปลุกเสก

ผู้ครอบครอง ควายธนู ต้องเลี้ยงด้วยน้ำและหญ้าอย่างสม่ำเสมอ และต้องคุมให้เชื่อง เพราะมีฤทธิ์มาก อาจทำร้านเจ้าของได้

วัสดุที่นำมาทำควายธนู ถ้าเป็นไม้ ต้องเป็นไม้เขี่ยศพ และศพนั้นต้องตามวันอังคาร เผาวันศุกร์ แล้วใช้ครั่งที่เกาะอยู่กับต้นพุทรา มีปลายกิ่งชี้ไปทางทิศตะวันออก มาแปะติดกับโครงไม้ และทำแผ่นทองคำเปลวปิดหน้าศพ มาปิดครั่ง นำตะกรุดมาเสียบระหว่างอกกับคอ ปิดทับทั่วตัวด้วยครั่งอีกชั้นหนึ่ง

ควายธนูสามารถใช้เฝ้าบ้านหรือไร่นาได้ตามประสงค์ ทั้งยังสามารถป้องกันภูติผีและโจรผู้ร้าย และอาจสามารถสั่งหารคู่อริได้อีกด้วย คาถาที่ใช้กำกับ คือ

“โอมปู่เจ้าสมิงไพร ปู่เจ้ากำแหงให้กูมาทำควาย เชิญพระอีศวรมาเป็นตาซ้าย เชิญพระอาทิตย์มาเป็นตาขวา เชิญพระนารายณ์มาเป็นเขา เชิญพระอินทร์เจ้าเข้ามาเป็นหาง เชิญพระพุทธคีเนตร์ พระพุทธคีนายมาเป็นสีข้างทั้งสอง เชิญพระจัตตุโลกบาลทั้งสี่มาเป็นสี่เท้า เชิญฝูงผีทั้งหลายเข้ามาเป็นไส้พุง นะมะสะตีติ”