ไหว้พระธาตุ พระธาตุขามแก่น เติมแต้มบุญ กลับร้ายกลายเป็นดี

ไหว้พระธาตุ พระธาตุขามแก่น เติมแต้มบุญ กลับร้ายกลายเป็นดี

ชวนแฟนคลับ หวยไทยไทย ไหว้พระธาตุ สร้างกุศล เติมแต้มบุญให้ชีวิต เริ่มกันที่เที่ยวจังหวัดใหญ่ทางภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ที่นี่มีปูชนียสถานสำคัญ เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง คือ พระธาตุขามแก่น วัดเจติภูมิ

พระธาตุขามแก่น สร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ลักษณะเป็นเจดีย์ฐานสามเหลี่ยมทรงอีสาน สูง 10 เมตร มีฐานเป็นรูปบัวคว่ำ ผังสี่เหลี่ยมสอบขึ้นด้านบนปลายยอดเป็นฉัตรทอง องค์เรือนธาตุเป็นรูปดอกบัวตูมยอดย่อมุมไม้สิบสอง

ตั้งอยู่บริเวณบ้านขาม ซึ่งเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ พิกัดในปัจจุบันคือ วัดเจติภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จ.ขอนแก่น

ตามตำนาน พระธาตุขามแก่น สร้างโดยโมริยกษัตริย์ เจ้าเมืองโมรีย์ ในเขตการปกครองของอาณาจักรขอม ด้วยมีความประสงค์จะนำพระอังคารของพระพุทธเจ้า มาบรรจุที่องค์พระธาตพนม จึงให้พระอรหันต์และพระเถระเจ้าคณะรวม 9 องค์ นำขบวนอัญเชิญพระอังคาร

เมื่อผ่านมาถึงดอนมะขามแห่งหนึ่ง มีต้นมะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือแต่แก่น และเมื่อเดินทางต่อไปจนถึงภูกำพร้าปรากฏว่าพระธาตุพนมได้สร้างเสร็จแล้ว จึงเดินทางกลับและตั้งใจว่าจะนำพระอังคารธาตุกลับไปประดิษฐานไว้ในที่บ้านเมืองของตน

แต่เมื่อเดินผ่านดอนมะขามอีกครั้งปรากฏว่าแก่นมะขาม ที่ตายแล้วนั้นกลับยืนต้นแตกกิ่งก้านผลิใบเขียวชอุ่มเป็นที่น่าอัศจรรย์ คณะอัญเชิญพระอังคารธาตุจึงพร้อมใจกันสร้างเจดีย์ครอบต้นมะขามนี้

ประดิษฐานพระอังคารธาตุและให้นามว่า”พระธาตุขามแก่น” มาจนทุกวันนี้ และเป็นจุดยึดเหนี่ยวทางจิตใจมีความศักดิ์สิทธิ์คู่กับภาคอีสานอีกแห่งหนึ่ง โดยทุกวันเพ็ญเดือน 6 จะมีงานฉลองพระธาตุขามแก่นเป็นประจำทุกปี

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุขามแก่น คือ เชื่อว่าเมื่อได้มาสักการะพระธาตุ เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี เหมือนที่ต้นมะขามตายแล้วฟื้น โรคภัยไม่มาเบียดเบียน ความรักยั่งยืน

คำบูชาพระธาตุ

อุกาสะ วันทามิ ภันเต มะหาสาระนะคเร เจติยะภูมิยัง อาราเม นะวะหิ อะระหันเตหิ อานีตัง สุปะติฎฐาปิตัง สัมมาสัมพุทธะ สารีริกะธาตุง สิระสา นะมามิ ตัสสะ สารีริกธาตุในปูชา เม ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ไปด้วยกัน