Feng Shui Clock

นาฬิกา ทำให้คนในบ้าน เจ็บป่วย อายุสั้น ฮวงจุ้ยที่ควรรู้

นาฬิกา สามารถทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยได้อย่างไร หวยไทยไทย หาคำตอบเรื่องฮวงจุ้ยกับนาฬิกามาให้

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมคนในบ้าน เจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แท้จริงแล้วสาเหตุของความเจ็บป่วย และเรื่องไม่ดีต่างๆ ในบ้าน อาจมาจากการวางสิ่งของผิดหลักฮวงจุ้ยก็เป็นได้

ปกติแล้วเรามักแขวน นาฬิกา ไว้ในห้องรับแขก เพราะเป็นศูนย์รวมของทุกคนในบ้าน การแขวนนาฬิกาในที่ทุกคนเห็นได้ชัดเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

แต่ตามหลักฮวงจุ้ย การแขวนนาฬิกา มีข้อควรระวัง คือ หากหันหน้าออกไปทางประตู ถือว่าไม่เป็นมงคล จะส่งผลให้คนในบ้านมีอายุไม่ยืน อาจประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย อย่างใดอย่างใด

เพราะนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า ไม่หยุดนิ่ง เวลาเดินไปเรื่อยๆ ก็เหมือนตอกย้ำว่า เวลาชีวิตของคนในบ้านเหลือน้อยเต็มที

วิธีแก้ไข

เปลี่ยนทิศการแขวนนาฬิกา ให้ไม่หันออกไปทางประตู ก็จะไม่ส่งผลร้ายต่อคนในบ้านแล้ว