5 holy for Healthy

5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้ “หายป่วย”

เจ็บป่วย อยากหาย ก็ต้องให้หมอรักษา แต่อยากให้ชัวร์ ต้องมีที่พึ่งทางใจ หวยไทยไทย จัดให้ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีคุณวิเศษด้านสุขภาพ บันดาลให้ “หายป่วย” จะมีที่ไหนบ้างนั้น ตามมาดูกัน

 

1. หลวงพ่อดำ วัดสมานรัตนาราม ฉะเชิงเทรา

Black Buddha
หลวงพ่อองค์ดำ แห่งวัดสมานรัตนาราม

หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนไปกราบไหว้ขอพร เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จำลองแบบมากจากพระพุทธรูปองค์ดำ ซึ่งประดิษฐานอยุ่ที่ มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย มีอายุประมาณ 1,200 ปี โดยชาวบ้านที่นั่นเชื่อว่า หากเจ็บป่วย แล้วมาอธิษฐานขอพร โดยใช้น้ำมันลูบที่องค์พระ แล้วจะหายป่วยจากโรคได้ อิทธิพลความเชื่อนี้ได้ถ่ายทอดมาสู่ประเทศไทยด้วย

ผู้คนที่ไปวัดสมานฯ นอกจากจะขอพรเรื่องโชคลาภจากองค์พระพิฆเนศปางนอนเสวยสุข หรือ องค์พระพิฆเนศสีชมพู ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้ว ยังแวะเวียนไปสักการะหลวงพ่อองค์ดำ ที่ให้พุทธคุณด้านสุขภาพอีกด้วย

 

2. หลวงพ่อเกษร วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา

Gaysorn Buddha
หลวงพ่อเกษร หรือ พระหมอของชาวฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อเกษร เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะเขมร ทำมาจากศิลา สูง 2 ศอก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นปลายสมัยรัชกาลที่ 5

แต่เดิมประดิษฐานอบู่บริเวณขวามือสุดของพระพุทธโสธรในโบสถ์ ต่อมาได้ถูกเคลื่อนย้ายมาด้านหลังซ้ายมือขององค์หลวงพ่อโสธรฯ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ

ชาวบ้านเชื่อว่า หลวงพ่อเกษร ศักดิ์สิทธิ์มาก หากอธิษฐานขอพรให้หายป่วย ก็จะหายจากโรคนั้น ชาวบ้านจึงเรียกขานว่า พระหมอ เมื่อหายจากโรคร้าย ชาวบ้านจะนำเอาสิ่งของมาถวายหลวงพ่อ เช่น น้ำมะพร้าวอ่อน จีบหมากจีบพลู 9 คำ เป็นต้น

 

3. หลวงพ่อสด หลวงพ่อโยก วัดจันทรังษี อ่างทอง

Sod Buddha
รูปหล่อหลวงพ่อสด จันทสโร

ขอพรเรื่องสุขภาพต้องมาที่วัดจันทรังษี รูปหล่อโลหะองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ในวิหารของวัด ซึ่งประดิษฐานรูปหล่อ “หลวงพ่อสด” (สด จันทสโร) หน้าตักกว้างถึง 6 เมตร 9 นิ้ว สูง 9 เมตร 9 นิ้ว หลวงพ่อสดให้พุทธคุณเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ และเงินทอง

ภายในโบสถ์ประดิษฐาน “หลวงพ่อโยก” พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ ศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย อายุประมาณ 300 ปี สาเหตุที่เรียกหลวงพ่อโยก คือ ชาวบ้านกล่าวว่า พระพุทธรูปองค์นี้สามารถโยกไปมาได้ และหากได้กราบไหว้ท่าน จะไร้ทุกข์โศก และโรคภัย

 

4. พระปางพยาบาล วัดขนอนเหนือ พระนครศรีอยุธยา

Buddha Nurse
พระปางพยาบาล

พระปางพยาบาลที่วัดขนอนเหนือ เป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ มีพระภิกษุอาพาธนอนที่ตัก โดยมือขวาประคองศีรษะไว้ ขณะที่มือซ้ายจับที่ท้องของพระที่อาพาธ ชาวบ้านเชื่อว่าหากมากราบไหว้ จะขอพรเรื่องสุขภาพให้ไร้โรคภัยได้ ยิ่งในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาด ปางนี้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

5. ท้าวหิรัญพนาสูร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กทม.

Hiranphanasura
ท้าวหิรัญพนาสูร

ท้าวหิรัญพนาสูร หรือ ท้าวหิรัญฮู ถูกสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ในพ.ศ. 2465 เมื่อสร้างพระราชวังพญาไทยเสร็จ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ช่างหล่อรูปท้าวหิรัญยพนาสูรขนาดใหญ่ด้วยทองสัมฤทธิ์มีชฎา เทริดอย่างไทยโบราณ และไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ มีพระราชพิธีบวงสรวงขอเชิญท้าวหิรัญยพนาสูรเข้าสิงสถิตย์ในรูปสัมฤทธิ์เมื่อเป็นศาลเทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไท

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงนับถือเป็นเทพารักษ์ประจำพระองค์

ต่อมาเมื่อพระราชวังพญาไทย ได้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ท้าวหิรัญฮูก็ยังคงประดิษฐานที่เดิม เมื่อมีผู้ป่วยไข้หรือญาติผู้ป่วยไปกราบไหว้สักการะ ก็จะหายป่วยอย่างน่ามหัศจรรย์ จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ขอพรเรื่องสุขภาพที่โด่งดังแห่งหนึ่ง

ตอนนี้รัฐบาลประกาศเลิกเคอร์ฟิว ใครเตรียมตัวไปมูเตลูก็อย่าลืมแวะไหว้ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสุขภาพกันหน่อย