แก้ชง 2564 ไหว้พระ เสริมดวง ปีชง ไหว้พระแก้ชง ชงเต็ม ชงร่วม

แก้ชง 2564 ไหว้พระ เสริมดวง ปีชง ไหว้พระแก้ชง ชงเต็ม ชงร่วม

แก้ชง ตามความเชื่อคนจีน จะเริ่มแก้ชงได้เมื่อเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ตามปฏิทินจีน ซึ่งปีนี้คือ ปีฉลู โดยจะเริ่ม แก้ชง 2564 หลังตรุษจีนเป็นต้นไป หวยไทยไทย พาไหว้พระ เสริมดวง ไหว้พระแก้ชง สำหรับชาวปีนักษัตร ปีมะแม ปีมะโรง ปีจอ และปีฉลู

 

ปีชง 2564 ไหว้พระแก้งชง

ปีมะแม ชงเต็ม

ได้แก่คนที่เกิดปี พ.ศ.2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558

ปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุด ชงโดยตรง 100%

 

ปีฉลู ชงร่วม (ปีคัก ปีนักษัตรตรงกับปีนั้นๆ)

ได้แก่คนที่เกิดในปี พ.ศ.2456, 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552.

ปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ ปีนี้ก็คือ ปีฉลู

 

ปีมะโรง ชงร่วม หรือ ปีเฮ้ง

ได้แก่คนที่เกิดในปี พ.ศ.2459, 2471, 2483, 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555

ปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม

 

ปีจอ ชงร่วม หรือ ปีผั่ว

ได้แก่คนที่เกิดปี พ.ศ.2465, 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561

ปีผั่ว คือ ปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ

 

แก้ชง ปี 2564

ไหว้เทพไท้ส่วย แก้ปีชง บรรเทาเคราะห์ ทำความดี ทำบุญ ช่วยชีวิต เสริมพลังชีวิต โดยส่วนใหญ่ คนไทยเชื้อสายจีน นิยม แก้ชง ไหว้พระแก้ชง กันที่ศาลเจ้าและวัดดังต่อไปนี้

1. วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ หรือ วัดมังกร

มาจาก คำว่า “เล่ง” หรือ “เล้ง” ในภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่ามังกร คำว่า “เน่ย” แปลว่า ดอกบัว และคำว่า “ยี่” แปลว่า วัด ชื่อวัดอย่างเป็นทางการคือ “วัดมังกรกมลาวาส” พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 130

 

wat mangkorn
วัดมังกร ภาพโดย Chainwit.

มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบจีนตอนใต้ สกุลช่างแต้จิ๋ว โดยวางแปลนตามวัดหลวง คือ มีวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ ข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้า เป็นวัดที่มีศิลปะงดงาม

จุดเด่นของวัดนี้คือ การ ไหว้พระแก้ชง

ภายในอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานของวัด คือ พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธะ พระไภษัชยคุรุพุทธะ ทั้งหมด 3 องค์ หรือ ซำป้อหุกโจ้ว พร้อมพระอรหันต์อีก 18 องค์ หรือที่เรียกว่า จับโป๊ยหล่อหั่ง

นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ ทั้ง เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา หรือ ไท้ส่วย เอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งยาหรือหมอเทวดา หั่วท้อเซียงซือกง และที่นิยมไหว้ขอพรมากคือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ

 

 

2. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2

เป็นวัดมหายาน ในความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จัดสร้างขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539

wat leng nei yi 2- Jo Shigeru
ภาพด้านหน้าของวัดเล่งเน่ยยี่ 2 – ภายถ่ายโดย Jo Shigeru

บริเวณวัด ประกอบด้วยวิหารต่างๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมอันงดงาม ตามแนวปรัชญาและคติธรรมทางศาสนาพุทธจีนนิกายฝ่ายมหายานค่ะ ทั้ง วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์ วิหารหมื่นพุทธเจ้า วิหารบูรพาจารย์ และห้องปฏิบัติธรรม

 

3. วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่

วัดทิพยวารีวิหาร สร้างในสมัยกรุงธนบุรีในปี พ.ศ. 2319 รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย

wat dibayavari vihara
วัดทิพยวารีวิหาร ภายจากจากเฟซบุ๊กของทางวัด

ชาวบ้านในชุมชนเรียกว่า “วัดกัมโล่วยี่” คำว่า “กัมโล่ว” แปลว่า“น้ำทิพย์” ส่วนคำว่า “ยี่” แปลว่า “วัด” รวมความเรียกว่า “วัดน้ำทิพย์” เพราะภายในวัด มีบ่อน้ำมนต์โบราณ ที่ชาวบ้านเรียกว่า บ่อน้ำทิพย์ และภายในบ่อ เป็นตาน้ำไม่เคยเหือดแห้ง อยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่แรกสร้างวัดนั่นเองค่

สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ ได้แก่ หมออูโต๋ว เทพปรองดองหรือเทพแห่งความรัก เทพขุนพลเอี่ยยิ่ม ที่มีดวงตายื่นออกมา องค์ซำกวง หรือเทพ 3 ตา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

 

4. วัดโพธิ์แมนคุณาราม หรือ วัดโพวมิ้งปออึงยี่

วัดโพธิ์แมนคุณาราม หรือ วัดโพวมิ้งปออึงยี่ เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย สืบทอดหลักธรรมคำสอนมาจากนิกายเซน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2502 โดยมี พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย รูปที่ 6 เป็นผู้นำสร้าง

wat phoman kunaram
วัดโพธิ์แม้นคุณาราม ภาพโดย เฟซบุ๊กวัด

วัดโพธิ์แมนสร้างตามหลักฮวงจุ้ย เป็นลักษณะรถม้ากำลังลากราชรถ ซึ่งประตูทางเข้าวัดมีซุ้มประตู 5 ประตูเปรียบเหมือนม้า 5 ตัว กำลังลากราชรถ คือ พระอุโบสถ อันมี พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า เป็นประธาน นั่นเองค่ะ ตัวพระอุโบสถเป็นลักษณะผสมผสานระหว่าง พุทธศิลป ไทย จีน และธิเบต พระอุโบสถเป็นรูปทรงจีน พื้นหินขัดลายจีนที่งดงาม

ด้านหลังอุโบสถเป็น วิหารบูรพาจารย์ ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปหินอ่อน พร้อมพระสาวกซ้ายขวางดงามยิ่ง และสิ่งล้ำค่าอีกอย่างหนึ่งคือ พระคัมภีร์ของวัชรยาน (ทิเบต) นิกายมนตรายาน ในโลกนี้มีที่นี่ที่เดียวที่สมบูรณ์ที่สุด

 

5. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม หรือ ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ศาลเจ้าแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อราวเดือนมีนาคม พ.ศ.2534 โดยท่านอาจารย์สมชาย พุทธนพ เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของชลบุรี ที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนสูง 4 ชั้น ตั้งอยู่ริมเส้นถนนทางเลียบชายทะเลจากอ่างศิลาไปเขาสามมุข ปีชง ห้ามพลาด

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ)
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) ภาพโดย เฟซบุ๊กวัด

ความโดดเด่นของที่นี่คือ การประดับประดาตามความเชื่อของชาวจีนทั้ง รูปปั้นมังกรซึ่งมีมาถึง 2,840 ตัว กระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ เสาฟ้าดิน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีองค์ไท้ส่วยเอี้ย หรือ ดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดของมวลมนุษย์ ครบ 60 องค์ ทำให้มีผู้คนนิยมมาไหว้พระ ขอพร แก้ ปีชง กันอย่างมากมาย